Dagfinn og Mona Enerly

Veien videre – om livet etter ulykken

Kjærlighet, vennskap og respekt er familien Enerlys kjerneverdier, godt krydret med humor. Ja selv galgenhumor må til for å kunne stå i hverdagen som kan oppleves tung og krevende. Åpent og ærlig gir de oss et innblikk i sitt liv og viser at mye av det vi tar som en selvfølge, slett ikke er det. Ekteparet Enerly vil gi tilhørerne en reise i verdier hvor de forteller om hverdagen, og ikke minst om fremgang og seire. Og om drømmen om at nummer 8 skal gå igjen. Det er de sikre på vil skje! Ingen går hjem fra dette foredraget uten refleksjoner rundt eget liv og egne opplevelser.

Dette foredraget vil garantert berøre!


FÅ ET UFORPLIKTENDE TILBUD