Jon Gangdal

Hvordan omgjøre visjoner, strategier og verdier til handlinger!

Jon Gangdal har en sterk posisjon som foredragsholder og seminarleder både innen private bedrifter, stat og kommune. Med humor, alvor, fantastiske bilder, film og oppsummerende tekster tar han sitt publikum med på erfaringer fra ledelse, motivasjon, mestring og samhandling

Gangdal overfører både ekstreme og alminnelige erfaringer til oppdragsgivers situasjon, og bruker sine erfaringer som speilbilder for det virksomheten ønsker å lære eller vil forsterke.

Gangdals foredrag kan for eksempel fortelle hvordan virksomheten kan bli bedre til å;

  • Sette tydelige felles mål
  • Øke lysten og evnen til å nå målene
  • Finne nye utfordringer når målene er nådd
  • Omgjøre visjoner, strategier og verdier til handlinger
  • Øke bevisstheten om hva som egentlig skaper resultater
  • Lære enkle metoder for å bli litt bedre hver dag
  • Håndtere kritiske situasjoner
FÅ ET UFORPLIKTENDE TILBUD

En typisk tilbakemelding fra en oppdragsgiver: 
«Du har også fått mye skryt for at du var flink til å trekke frem problemstillinger som er relevant for oss. Tidligere har vi erfart at ”eventyrere” kan fremstå som litt selvgode og at de har mer fokus på sine egne prestasjoner enn våre behov. Det var ikke tilfellet i ditt i bidrag og det er vi særs fornøyd med.»

Jon Gangdal er en rekke ganger blitt kåret til beste foredragsholder på kurs og konferanser. Han har yrkesbakgrunn som journalist i forskjellige medier, og har hatt flere lederstillinger i både offentlige og private virksomheter. Han har besteget fem av de høyeste fjellene i verden, blant annet Mount Everest.  I tillegg har han skrevet en rekke håndbøker og dokumentarbøker om aktuelle temaer og personer, blant annet om alpinstjernen Kjetil Andre Aamodt, marinejegeren og etterretningsagenten Trond Bolle og åtte år gamle Christoffer.

Eksempler på foredrag

Det menneskelige samspill

– erfaringer fra lagarbeid og ledelse under ekstreme forhold.
Med hovedvekt på samhandling, kommunikasjonsteknikker og relasjonsbygging

Til topps i Himalaya

– motivasjon og mestring under ekstreme forhold.
Med hovedvekt på å sette tydelige, felles mål og øke lysten og evnen til å nå målene
Jeg hører hva du sier, jeg ser hva du gjør… – den neste reisen bør mange gjøre internt…
Med hovedvekt på å bevisstgjøre hvordan en omgjør visjoner, strategier og verdier til handlinger.
Når det virkelig gjelder – beredskapsplanlegging og krisehåndtering i praksis.
Med hovedvekt på hvordan en kan øke evnen til å mestre nederlag og kritiske situasjoner.

Jeg tenker nok du skjønner det sjøl

– historien om Christoffer
Med hovedvekt på hvordan en kan øke samhandlingen mellom offentlige instanser.
(Dette foredraget er skreddersydd for ledere og ansatte i helse-, sosial- og utdanningssektoren)