Julien S. Bourrelle

Home / / / / / Julien S. Bourrelle

Julien S. Bourrelle

Julien har første hånds kunnskap om kulturelle forskjeller.  Og et foredrag vil gi deg flere aha-opplevelser, både på godt og vondt.

I 2009 flyttet den kanadiske rakettforskeren Julien S. Bourrelle til Norge. Han har totalt bodd i fem land og snakker fire språk flytende. Det Julien ikke visste var at Norge skulle være det mest utfordrende landet å finne seg til rette i. Derfor har han skrevet bøker om temaet samt at han holder foredrag.

Julien har arbeidet med internasjonalisering i 10 år. Han er også det første utenlandske styremedlemmet ved NTNU hvor han også tar doktorgrad i ingeniørfag.

Julien har mottatt en utmerkelse for sitt lederskap fra HKH Kronprins Haakon i 2015 samt diskutert sitt arbeid i Norges største talkshow, Anne Lindmo.

Julien snakker hovedsakelig om kulturelle forskjeller og hvordan man kan dra nytte av mangfoldet. Foredraget vil forbedre kommunikasjonen på arbeidsplassen og gi en forståelse til utenlandske arbeidstakere slik at de kan nå sitt fulle potensiale. I Juliens foredrag vil du også få verktøy som kan gi din bedrift konkurransemessige fortrinn i en internasjonal setting.
I foredraget vilnordmenn lære om egen atferd og ikke minst hvordan vi oppfattes og man får tips om hvordan man kan gjøre inkluderingen litt lettere. Foredraget hjelper innflytterne til bedre å forstå de særegne måtene nordmenn kommuniserer på, de lokale sosiale kodene og sosialiseringslogikken som nordmenn følger.

Underholdende “short talks” (10 – 25 min)

Korte underholdende foredrag om nordmenn og deres sosiale normer.
Foredraget vil gi deg noen aha-opplevelser. Passer til konferanser, events og middager.

Foredrag (30 – 90 min)

Den norske kulturen – hvordan forstå og leve med nordmenn og det norske samfunnet.
Dette foredraget tegner et klart bilde av den norsk atferd og dens betydning. Gjennom underholdende historier og visuelle eksempler vil du lære om verbal og ikke- verbal kommunikasjon, emosjonelle tilbakemeldinger, sosiale normer og norske verdier som påvirker mellommenneskelig samhandling. Nordmenn og utlendinger vil lære å forstå hverandre bedre og kommunisere mer effektivt i flerkulturelle miljøer. Forelesningene forbedrer kommunikasjonen på jobb og gir en sterkere plattform for utlendinger til å forstå hvordan få kontakt med det norske samfunnet.
Foredraget kommer i versjoner av 30, 60 og 90 minutter. Nordmenn bør også delta på disse foredragene for å lære om hvordan man blir oppfattet når man kommuniserer med utenlandske ansatte og kunder.
Det er også mulig med fulldags- workshop. Ta kontakt for mer informasjon.

Andre foredrag

– Public Speaking (45 – 60 min)
– Nettverksbygging (45 – 60 min)

Det er også mulig med 30 – 60 min workshop i tillegg til foredragene.

Foredragene leveres på engelsk.

Julien har skrevet bestselgeren The Social Guidebook to Norway og han har flere bøker på trappene.

The social guidebook to Norway
“It is not about what you see, it is about what you perceive”

FÅ ET UFORPLIKTENDE TILBUD