Rikke Soligard

Rikke Soligard

GJØR EN FORSKJELL MED RIKKE!

Rikke Soligard er en sosial entreprenør, og daglig leder av Begeistringsetaten. Begeistringsetaten er en ideell organisasjon som igjennom innovative metoder jobber for å styrke engasjementet, fellesskapet, tilhørighetsfølelsen og begeistringa i landets lokalsamfunn.

Bak seg har hun mangeårig erfaring med salg, service og personalledelse i Norli bokhandel, hvor hun har vært butikksjef i 10 år. Først i en av Norlis minste butikker – siden i en av de største. Hovedfokuset hennes som butikksjef var å skape en bokhandel med engasjerte og dedikerte medarbeidere med sterk fagkunnskap – en bokhandel der eventyret ikke bare var å finne i hyllene, men også i opplevelsene som oppstod i møtet mellom menneskene i butikken. Dette ga resultater!  Hun ledet personalet sitt igjennom flere krevende omstillingsprosesser, der åpen dialog og synliggjøring av den enkeltes påvirkningskraft ble sentrale elementer for å holde motivasjon og prestasjonsnivå oppe.

I 2012 sa hun opp jobben sin hos Norli, for å følge opp store nærmiljøprosjekter iverksatt av Begeistringsetatens drømmebank i Ås kommune og for å videreutvikle etaten.

Rikke er genuint opptatt av menneskenes unike mulighet til å gjøre en forskjell, noe som understrekes av alle prosjektene som igangsettes i drømmebanken. Hun har igjennom Team Experienceprosjektet skapt en arena der også barn og unge får mulighet til å skape endring og utvikling i eget lokalsamfunn.

I sine skreddersydde og humørfylte foredrag byr hun på et mulighetsunivers av de sjeldne, der tilhørerne etterhvert glemmer egne begrensninger.

Temaer er blant annet:

–    Hvordan skaper engasjement og bidragslyst?
–    Viktigheten av inspirerende mål og hårete drømmer
–    Ut av komfortsonen, inn i mulighetslandet!
–    Begeistringens kraft og ringvirkninger
–    Eventyrlige kundeopplevelser
–    Hva kjennetegner gode lokalsamfunn, og hvordan bidra til å skape dem!

FÅ ET UFORPLIKTENDE TILBUD