Etikk, verdibasert styring og selvforståelse i arbeidslivet.

Einar har doktorgrad i filosofi og lang erfaring med forelesninger fra norske og amerikanske universiteter. Han arbeider med spørsmål knyttet til etikk, verdier, kulturutvikling og anti-korrupsjon i en rekke norske og internasjonale selskaper. Han er også opptatt av å gjøre filosofien tilgjengelig og mange vil kjenne ham som fast husfilosof i Nitimen og God Morgen Norge. Han er også fast spaltist i DN, Magasinet Dagbladet og i Finansforum.

Einar har skrevet bøkene Lykkens filosofi og Å bli sin egen venn som går litt mer i retning av selvhjelp. Hovedtemaet her er: Hva skal til for at mennesker trives? Dette er aktuelt både på privatmarkedet så vel som i arbeidslivet.

Einars kompetanseområder er:

  • Personalutvikling: Etikk og verdispørsmål, kommunikasjon, selvstendiggjøring og selvledelse.
  • Organisasjonsutvikling: Utvikling av verdigrunnlag, implementering, konkretisering.
  • Kommunikasjonsforståelse: Fortolkning, kommunikasjonsprinsipper, teamarbeid og samarbeid. selvstendighet og fellesskap.
  • Anti-korrupsjonstrening for mennesker i arbeidslivet.

Et klassisk foredrag er:

Ikke snill, men klok – etikk som verktøy i arbeidslivet.

Her tar han opp blant annet:

Ytringskultur: Hvordan bygge en organisasjon der folk tør å si i fra til hverandre.

Brikke eller aktør: Vår selvforståelse i arbeidslivet.

Verdinavigasjon: Hvordan styre ut fra noen grunnleggende verdier.

Einars stil er humoristisk, anekdotisk og eksempelbasert.

Manpower Group benyttet Einar Øverenget i et kundeseminar vi  hadde i Trondheim 9. juni i år. Han var en av tre foredragsholdere rundt temaet: ‘Det individorienterte arbeidsliv – kampen om talentene’. Seminaret var meget vellykket og dette var ikke minst Øverengets fortjeneste. Han avsluttet og oppsummerte temaet med sin egen vinkling – og hadde salen i sin hule hånd fra første til siste sekund gjennom en fin blanding av humor, alvor og refleksjon. Dette var ‘edutainment’ på høyt nivå.

Anders Bauge, Regionsjef/senior bedriftsrådgiver, Manpower