Jørn Isaksen har lang erfaring knyttet til barn med ulike utfordringer. Han har arbeidet med barn, veiledet foreldre og fagfolk, skrevet om barn og holdt en rekke foredrag om hvilke forhold som påvirker barns atferd. Han er utdannet med mastergrad i helsefag og jobber som forsker på Sykehuset Innlandet.

Jørn presenterer enkle og effektive strategier til bruk for å påvirke barns atferd på ønskede måter. Kort sagt strategier for foreldre til å lykkes med barneoppdragelsen. Jørn holder ulike foredrag både knyttet til det å være forelder og oppdra egne barn og for fagfolk som arbeider med barn. Det tilbys både standard foredrag om barneoppdragelse, tilpassede foredrag etter oppdragsgivers ønske og direkte veiledning.