Thomas Alsgaards foredrag handler om å gjøre de rette tingene, på rett måte, til rett tid. I idrett, i arbeidsliv og ellers hvor vi ønsker å lykkes.

Langrenn har alltid vært en stor del av Thomas Alsgaards liv. Helt siden han begynte å konkurrere som treåring har det meste handlet om trening og prestasjonsutvikling. Etter at han la opp som aktiv løper, gikk livet inn i en ny fase med nye oppgaver og nye roller.

To forhold er avgjørende om man skal skape grobunn for store prestasjoner: holdninger og kultur. Alsgaard eksemplifiserer det ved fire viktige suksesskriterier: ærlighet, tålmodighet, evaluering og trivsel. Kriteriene har vært grunnpilarene i alt Alsgaard har gjort som idrettsutøver.

Den tidligere langrennsløperen med fem OL-gull og seks VM-gull tar også for seg vedtatte sannheter, som for eksempel at stahet nødvendigvis er en god egenskap. Alsgaard mener stahet tvert i mot kan være til hinder for egen utvikling og at man i mange tilfeller heller er nødt til å være tøff nok til å gi opp, for å komme videre.

Alle utøverne Thomas Alsgaard har møtt, har han kunnet dele i to grupper: de som møter på trening for å bli trent, og de som møter for å trene. Han er ikke i tvil om hvem som har opplevd den største suksessen. Parallellene til arbeidslivet er klare.