Torstein Bieler Østtveit trekker spennende paralleller mellom Napoleon og dagens arbeidsliv.

Han viser hvordan man med enkle grep skaper handlekraftige ledere, fornøyde ansatte, lystbetont innsats og lavere sykefravær! Napoleon så hvilket enormt potensial som lå i å rose og verdsette sine soldater (eller ansatte). Han er kanskje en av historiens mest visjonære multigenier og han var langt forut for sin tid med reformer til beste for hele befolkningen. Dette medførte en radikal forbedring i levestandard og velferd blant vanlige folk, fattige og bønder.

Napoleon lå i store deler av sin regjeringstid i krig med England, og den dag i dag er det deres versjon av historien som danner grunnlaget for vår oppfatning av ham. De fleste kjenner ham for eksempel som «den lille korsikaneren», mens han i virkeligheten var 2 cm høyere enn gjennomsnittet.

De fleste vet at han var et militærgeni, men hvor mange vet at han:

 • Grunnla det moderne rettsvesen
 • Innførte det metriske system
 • Innførte religionsfrihet
 • Grunnla statistisk sentralbyrå i Frankrike
 • Var den første som benyttet metall som bygningsmateriale
 • Innførte gratis og åpen skole for alle
 • Innførte like og ulike gatenummer
 • Var den første som massevaksinerte befolkningen
 • La grunnlaget for det som ble Houte Couture
 • Grunnla Sorbonne- og Eccoleuniversitetene
 • Planla Suezkanalen
 • Åpnet Louvre-museet