TRYGVE TAMBURSTUEN HAR HATT EN OMFATTENDE NASJONAL OG INTERNASJONAL KARRIERE SOM LEDER I NÆRINGSLIV, IDRETT OG POLITIKK.

Trygve er utdannet bedriftsøkonom og samfunnsviter, og har vært aktiv i norsk politikk siden midt på 60-tallet. Trygve ledet oppbyggingen av virksomheten til ARCO i Nordsjøen, før han i 1989 startet NetCom, der han var både daglig leder og styreformann frem til 1995. Han har vært sjef for TVNorge, BaneTele og Huawei Technology Norway. Trygve startet Scancom, som nå er Ghanas største mobiloperatør, i 1994, og Sense Communications i 1996. Fra 1983 til 1987 var han president i Norges Friidrettsforbund, og i samme periode styremedlem i Lillehammer-OL.

GÅ MOTSTRØMS I NEDGANGSTIDER

«Du kommer aldri ut av en nedgangsperiode kun med de produkter og tjenester du gikk inn i den med», sier Trygve. Han inspirerer til nytenkning og satsing i nedgangstider for å bryte den onde sirkelen mange bedrifter havner i når markedet stagnerer. For, som han sier: «da har også tenkningen en tendens til å stagnere.» I foredraget gir han en rekke eksempler på at de virkelige store fremgangene ofte kommer ved å gå mot strømmen, og han lanserer et stort spekter av mulighetsområder som står åpne. Han fokuserer på individet, på organisasjonen og på betydningen av å utløse medarbeidernes egen nytenkning. Han beskriver hvordan innovasjon kan søkes bevisst, og hvordan man kan inspirere til nytenkning. Han setter også søkelyset på ledelse av nytenkende virksomheter.

HØYT AT FLYVE …

Foredraget er egnet som en generell innføring i personlig kriseberedskap for ledere i et samfunn som blir stadig mer gjennomlyst av kommersielle medier med mange agendaer. Foredraget vil også være meget nyttig i fora der mennesker har vært gjennom personlige kriser og kan ha behov for innspill om hvordan andre håndterer slike kriser.

ELITENE, INNYNDINGSSAMFUNNET OG DEN DUMME STATEN

Trygve tar i dette foredraget opp tre markerte utviklingstrekk ved det norske samfunnet:
a) At ledere i politikk, næringsliv og organisasjoner i stadig økende grad utgjør eliter med innbyrdes sirkulasjon, som beveger seg stadig lenger vekk fra virkeligheten til folk flest.
b) At oljeinntektene og oljeformuen gjør at vi blir et rentenistsamfunn der det lønner seg å innynde seg med dem som fordeler «godene fra denne honningkrukken», og der politikken henfaller til å bli bare fordeling, ikke verdiskaping.
c) At privatisering og konkurranseutsetting har ført til ansvarsfraskrivelse og en stadig dummere stat, der det treffes stadig dårligere beslutninger.

Samlet gir dette grobunn for politisk korrupsjon og en dårlig samfunnsutvikling i et av verdens rikeste land.