Dette er vår personvernserklæring

Personvernpolitikk PUBLICOM

 

Følgende politikk inneholder informasjon om vår behandling av dine personopplysninger.

Vi er den behandlingsansvarlige, og slik kan du kontakte oss:

 

Publicom AS

Teatergata 2, 3182 Horten

Org.nr 980 913 740

Telefon: +47 33 036 910

E-mail: post@publicom.no

 

Generelle betingelser for utarbeidelsen av denne policyen:

Denne policyen omhandler hvordan Publicom behandler dine data når du:

  • besøker vår nettside
  • melder deg på vårt nyhetsbrev
  • registrerer deg som kunde/har kundeforhold hos oss
  • deltar på et av våre kundearrangementer
  • melder deg på et nettforedrag der Publicom er arrangør

 

Dine rettigheter knyttet til persondata vil også bli oppgitt til slutt i personvernspolicyen.

 

1) Når du besøker vår nettside:

Formålet med innsamlingen av data i forbindelse med besøk på vår nettside er å gi våre kunder den beste mulige opplevelsen, forbedre nettsidens funksjoner og generere nyttig og pålitelig statistikk. I tillegg brukes dataene dine til å tilpasse vår markedsføring og markedsføre den til relevante mottakere, inkludert retargeting via LinkedIn, Facebook, Instagram, Google og YouTube, hvis du har samtykket til markedsføringsinformasjonskapsler. De dataene som samles inn inkluderer IP-adressen din, nettverkslokasjonen din, hvor lenge du bruker nettsiden, hvilken nettleser du bruker, samt informasjon om plattformen du bruker for å få tilgang til nettsiden vår.

 

I tillegg gjelder Publicoms retningslinjer for informasjonskapsler når du bruker nettsiden vår.

 

Rettlig grunnlag:

Det rettslige grunnlaget for behandlingen er ditt samtykke til vår bruk av informasjonskapsler i henhold til artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen. Ditt samtykke til å chatte/kommunisere med vår support i henhold til artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a og artikkel 9, avsnitt 2, bokstav a i personvernforordningen. Vår legitime interesse i å forbedre nettsiden vår og være så relevante som mulig i markedsføringen vår i henhold til artikkel 6, avsnitt 1, bokstav f i personvernforordningen.

 

Dine persondata kommer blant annet fra din aksept av informasjonskapsler når du svarer på informasjonskapsel-pop-up-vinduet, og hvis du velger å dele data med oss.

 

Oppbevaring av data skjer i samsvar med gjeldende regler. Vi henviser til vår informasjonskapselpolitikk på nettsiden vår, som informerer om hvor lenge de enkelte dataene blir lagret.

 

 

 

2) Når du melder deg på vårt nyhetsbrev:

Formålet med innsamlingen av disse dataene er å kunne sende deg og organisasjonen du representerer nyhetsbrev som er lærerike og interessante for deg som melder deg på vårt nyhetsbrev. De dataene som samles inn inkluderer e-postadressen din, navnet ditt, postnummeret ditt, og eventuelt telefonnummeret ditt, stillingstittelen din og bedrift/organisasjonen du tilhører (samt ditt samtykke til å motta nyhetsbrevet).

 

Rettlig grunnlag:

Det rettslige grunnlaget for innsamlingen av data ved påmelding til vårt nyhetsbrev er artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen.

 

Hvor informasjonen stammer fra:

Dine data stammer fra påmeldingsskjemaet som fylles ut i forbindelse med påmeldingen til nyhetsbrevet – eller fra din henvendelse via nettsiden vår.

 

3) Når du er kunde hos oss:

Dataene som samles inn i forbindelse med at du og organisasjonen din oppretter deg som kunde hos Publicom, behandles for å gi deg og organisasjonen din den beste mulige kundeopplevelsen, etablere en profesjonell kontakt med deg og organisasjonen din for å sikre en sømløs kommunikasjon, samt for å sikre samarbeidsforholdet med deg og organisasjonen din.

 

Dataene som samles inn inkluderer navnet ditt, e-postadressen din, telefonnummeret ditt, adresse, organisasjonen du representerer, samt andre opplysninger du gir oss for kommunikasjon og kjøp, med unntak av sensitive personopplysninger.

 

Rettlig grunnlag:

Det rettslige grunnlaget for vår behandling av dataene dine når organisasjonen din opprettes som kunde, er artikkel 6, avsnitt 1, bokstav b og f i personvernforordningen, om nødvendigheten for oss og vår legitime interesse. Publicoms formål med innsamling av personopplysninger kan være ett eller flere av følgende: Behandling av din reservasjon eller bestilling av foredrag, kurs eller workshops hos Publicom. Kontakt med deg ved invitasjoner til kundearrangementer og konkrete tilbud om foredrag, samt inspirasjon og nyheter. Forbedring og utvikling av Publicoms tjenester. Tilpasning av Publicoms kommunikasjon og markedsføring til deg. Analyse av din brukeradferd og remarketing. Administrasjon av din relasjon til Publicom. Overholdelse av lovkrav.

 

Oppbevaring av data:

Publicom beholder innsamlede data i forbindelse med salg så lenge vi har et saklig grunnlag for det. Relevante lover om slettefrister overholdes selvfølgelig. For å kunne benytte oss av samtlige nevnte samarbeidspartnere kan vi ha behov for å overføre personopplysninger til tredjeparter som ikke er etablert i EU/EØS. Hvis og i den grad vi overfører dine personopplysninger til slike tredjeparter i tredjeland, er vi forpliktet til å sikre at den aktuelle enheten er tilstrekkelig sertifisert eller inngå avtaler basert på EU’s standardkontraktsbestemmelser for å sikre at overføringsgrunnlaget er lovlig.

 

Oppbevaring av data:

Dine data blir lagret så lenge Publicom har en saklig grunn til det, i samsvar med gjeldende regler.

 

4) Dine rettigheter

Du har rettigheter i henhold til personvernforordningen angående vår behandling av opplysninger om deg. Hvis du ønsker å benytte deg av dine rettigheter, kan du kontakte oss på kjetil@publicom.no

 

Rett til innsyn (indsigtsret):

Du har rett til å få innsyn i de opplysningene vi behandler om deg, samt tilgang til en rekke ytterligere opplysninger.

 

Rettelse (rettelse):

Du har rett til å få uriktige opplysninger om deg selv rettet.

 

Rett til sletting:

I spesielle tilfeller har du rett til å få slettet opplysninger om deg før tidspunktet for vår vanlige generelle sletting.

 

Begrensning av behandling:

I visse tilfeller har du rett til å få begrenset behandlingen av dine personopplysninger. Hvis du har rett til å begrense behandlingen, kan vi i fremtiden bare behandle opplysningene – bortsett fra lagring – med ditt samtykke, eller for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav, eller for å beskytte en person eller viktige samfunnsinteresser.

 

Rett til å protestere:

I visse tilfeller har du rett til å protestere mot vår eller annen lovlige behandling av dine personopplysninger. Du kan også protestere mot behandling av dine opplysninger for direkte markedsføring.

 

Rett til dataportabilitet:

I visse tilfeller har du rett til å motta dine personopplysninger i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format, og til å overføre disse personopplysningene fra en dataansvarlig til en annen uten hindring.

 

Klage til Datatilsynet:

Vårt hovedkontor er i Danmark. Hvis du er misfornøyd med måten vi behandler dine personopplysninger på, har du rett til å klage til Datatilsynet i Danmark. Du finner kontaktinformasjonen til Datatilsynet på www.datatilsynet.dk/english. Du kan lese mer om dine rettigheter i Datatilsynets veiledning om de registrertes rettigheter på deres nettside.

 

Føl deg trygg

Vårt primære mål med en god og transparent personvernpolicy er å sikre at våre brukere føler seg trygge når de bruker vår tjeneste. Vårt forhold til våre kunder og samarbeidspartnere er det viktigste for oss. Derfor oppfordrer vi deg til å kontakte oss hvis du har spørsmål angående vår personvernpolicy og vår beskyttelse av dine data. Du er alltid velkommen til å kontakte oss på kjetil@publicom.no

 

Oppdatert 24. mai 2023.