Nils Johan Semb

Den tidligere landslagssjefen i fotball vet mer enn de fleste om hvordan det er å prestere under press.

Som ansvarlig for landslaget i fotball, har Nils Johan Semb trolig hatt flere kritiske øyene rettet mot seg enn noen andre her i landet. Nils Johan Semb kan tilby en rekke foredrag, spesialsydd ut fra bedriftens behov. Foredragene handler om å kunne takle både motgang og medgang, og om å bygge team i medgang og pressituasjoner.

Nils Johan har den høyeste trenerutdannelsen i Norge og er lisensiert UEFA-trener. Han har lang erfaring i kurs- og foredragsvirksomhet både innenfor idretten, privat næringsliv og det offentlige. Gjennom en årrekke har han undervist på høyskoler og videregående skoler. Han er utdannet lektor med hovedfag i idrett og pedagogikk. Semb jobber i dag som prosjektleder for toppspillerutvikling i NFF, er ekspertkommentator i TV2 og underviser også ved Norges Idrettshøgskole.
Han er en etterspurt foredragsholder i næringslivet og offentlig sektor.

Aktuelle foredragstemaer:

• Ta ut – organisere – utvikle team
• Roller og rolleutvikling
• Samhandling i teori og praksis
• Feedback – coaching – veiledning
• Bruk av ulik metodikk i utvikling av team
• Utvikling av prestasjonskultur
• Mål – målstyring – måloppnåelse
• Verdibasert ledelse
• Motivasjon og ledelse av seg selv og andre i motgang

FÅ ET UFORPLIKTENDE TILBUD