Christer Olsson knytter begreper som kunnskap, kommunikasjon, arbeidsglede og effektivitet opp mot hverandre. Selgere skal stole på kunnskap, ikke salgsteknikk. Den som vil lykkes med salg, må like sin jobb og ha tiltro til seg selv og sitt produkt.

ARBEIDSGLEDE – ET ANNET ORD FOR EFFEKTIVITET.

Christer Olsson

Hvilken bransje jobber selgere i? Menneskebransjen! Det gjør at alle selgere bør lære seg mer om mennesker, ettersom det gir dem mer kunnskap om både seg selv og kundene. «Dropp salgsteknikken og øk kunnskapen om kundene og konkurrentene. Og om deg selv», er Christers råd til selgere.

All menneskelig aktivitet bygger på en eller annen form for kommunikasjon. Christer er derfor forundret over at så få mennesker bruker tid på å utvikle  sine evner til å kommunisere. Man sier ofte at fakta taler for seg selv. Til det sier Christer lykke til, for fakta klarer seg ikke på egen hånd, men må ha hjelp av den ektehet og energi du legger i din kommunikasjon. Har du det du kommuniserer i deg, eller bare på deg? Å gå fra «jaha» til «aha» før du begynner å snakke, er en forutsetning for  vellykket kommunikasjon.

Hvilken organisasjon vil ikke ha arbeidsglede og kjennetegnes av effektivitet? Christer mener at det ikke er noen motsetning mellom disse to begrepene, snarere tvert imot. Men man må arbeide for det, og på kjøpet får man yrkesstolthet og personlig fremgang.

Det er få foredragsholdere som er enestående gode. Christer Olsson er enestående god. Han tok markedsfolk, butikkekspeditører, kjøpmenn og leverandører med storm.

Ingebrigt Steen Jensen