Årets foredragsholder i Sverige har kommet til Norge!

Kulturforskjeller på arbeidsplassen? Colin Moon snakker med stor entusiasme, mye humor og stor treffsikkerhet!

Colin Moon har de siste tyve årene hatt fullt fokus på å lære å kjenne skandinavere og nordboere. Som kommunikasjonsekspert og forfatter snakker han om forståelse, kulturkollisjoner og global forretningskommunikasjon. Skal man forstå andre kulturer i det globale samarbeidet, må man først forstå seg selv. Kulturelle forskjeller innebærer alltid en ekstra utfordring i internasjonalt næringsliv. En forutsetning for at internasjonale team og forretningssamarbeid skal fungere effektivt er selvinnsikt og bevissthet om egen kultur. Kanskje vi ikke er så vanlige som vi tror?

Colin som foredragsholder

Colin snakker med stor entusiasme, mye humor og stor treffsikkerhet. Han angriper et et stort og innviklet tema hvor de fleste vil kjenne seg igjen fra sin egen hverdag. Han bruker ironi og er lett provokativ, men alltid med respekt. Han har to hovedretninger på sine foredrag, avhengig av kundenes ønsker:

  • Det skandinaviske og det nordiske sett fra et globalt forretningsperspektiv – Colin sammenligner de nordiske landene og belyser forskjeller og likheter. Han ser også på hvordan andre ser på nordmenn, svensker, dansker og finner.
  • Det rent globale – kultursforskjeller generelt, forståelse og strategier for hvordan man leder og samarbeider på tvers av store kulturforskjeller.

Colin har bodd og arbeidet i Tyskland, Frankrike, Midtøsten, Japan og Danmark og er nå bosatt i Sverige. Han har spesialisert seg på foredrag innen interkulturell forretningskommunikasjon, fikk prisen som Årets Taler i Sverige i 2012 og ifølge Dagens Industri var han i 2012 en av de aller mest benyttede foredragsholdere innen skandinavisk næringsliv.