Loveleen holder foredrag innen ledelse, kommunikasjon, mangfoldsledelse, nettverksbygging, foredrag, inkludering og motivasjon.

Loveleen Rihel Brenna har i mange år vært en markant og synlig leder i Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG), samt Kvinnepanelet (2010).

Hun er opptatt av å utvikle en ledelseskultur som verdsetter og bruker den kompetanse og erfaring som allerede finnes. Hun viser eksempler på hvordan en leder kan utvikle felles forståelse, repertoar og identitet, skape godt omdømme og fremme lønnsomhet, innovasjon og konkurransefortrinn for bedriften.

Når man setter sammen et styre tilstrebes mangfold av kunnskap. Men hvordan er det når man skal ansette? Loveleen mener at mangfold blant ansatte, samarbeidspartnere og brukere eller kunder vil gi bedre resultater på bunnlinjen. Mangfold krever god ledelse og sentrale elementer her er kommunikasjon, inkludering, motivasjon og felleskapsbygging.

Loveleen har mottatt Ole Viig-prisen for sitt opplysningsarbeid (1997), landets første integreringspris i (2002), hun ble kåret til årets kvinne av KK (2006) og mottok Dixiprisen for sitt arbeid med å forebygge vold og voldtekter (2011).

Hun har også hatt en rekke styreverv, blant annet i Verdikommisjonen, Norges Røde Kors og Unicef,

Loveleen har skrevet seks bøker, den siste er Min annerledeshet, min styrke (2012).

  • Brenna holder foredrag om følgende tema:
  • Mangfoldsledelse, lønnsomhet og bærekraft
  • Nettverksbygging
  • Omdømmebygging
  • Kommunikasjon
  • Min annerledeshet, min styrke