Holder foredrag innen kommunikasjon, om mennesket og evolusjonen.

Dag Olav Hessen leverer lærerike foredrag basert på fakta, med en god porsjon humor.

Dag Olav Hessen er foredragsholder og professor i biologi ved Universitetet i Oslo med økologi og evolusjon som spesialfelt.

Han har skrevet over 200 vitenskapelige publikasjoner på disse feltene, men er også en glad popularisator og debattant med en rekke bøker og artikler på ulike tema relatert til

natur, biologi, gener, menneske og miljø – forsøksvis med både humor, alvor og filosofiske skråblikk.

Mennesket i naturen (miljø) og naturen i mennesket (født sånn eller blitt sånn) er ofte et gjennomgangstema på foredragene, men også spesifikke naturfaglige tema innen for eksempel klima og artsmangfold, oljefondet – hvor han sitter i etikkrådet – og moderne innsikt i gener og deres virkemåte er aktuelle tema.

Sammenhengen mellom natur og kultur, og evolusjon som verktøy for å forstå mennesket er en annen relevant tematikk – som for eksempel uttrykt i boken På stedet løp – om konkurransens paradokser og effekter i natur og kultur, skrevet sammen med Thomas Hylland Eriksen.