Jon er advokat med ytringsfrihet, personvern og opphavsrett som noen av sine hovedfagfelt. I tillegg er han på ideell basis styremedlem i Den internasjonale juristkommisjon i Norge – ICJ-Norge.

Jon er engasjert i spørsmål om ytringsfrihet, offentlighet og personvern, også i et samfunnsperspektiv. Han har forfattet en rekke fagartikler og bokbidrag innenfor disse temaene, og er en aktiv samfunnsdebattant som ofte brukes som kommentator av mediene. I tillegg til å være en mye benyttet foreleser på universitet og høyskoler, er han

stadig etterspurt av offentlige som private virksomheter, som foredragsholder og debattant. Et av hans særtrekk i disse sammenhengene, er evnen til å få frem og – ikke minst – forklare og formidle de prinsipielle perspektivene i de temaene som diskuteres. På den måten tydeliggjør han ofte kjernen i problemer, og provoserer tilhørerne til å reflektere over sine egne holdninger.

Jon holder blant annet foredrag om følgende tema og variasjoner av disse:

  • Hva innebærer pressefriheten, når media har deg eller din virksomhet i fokus?
  • Ansattes ytringsfrihet – særlig ved bruk av sosiale medier
  • Sosiale medier – hvilket ansvar har du, når du ytrer deg og deler ytringer der?
  • Samfunnsvern og demokratiske friheter – hvordan unngås flertallstyranni?