«Mennesker og relasjoner er kjernen i all forretningsdrift, så menneskesentrert innovasjon handler både om å se og forstå hvordan brukerne agerer OG å utvikle produkter og tjenester sammen med dem»

Anna Kirah

INNOVASJON SOM LØSNINGSVERKTØY

Anna Kirah er utdannet designantropolog og psykolog og er damen som snudde opp ned på Microsofts tilnærming til produktutvikling.

I dag er hun internasjonalt anerkjent for sitt arbeid knyttet til brukervennlighet innen design, innovasjon og organisatorisk endring, det vil si å sette kundens behov først. Hun har blant annet vært analytiker hos Boeing og sjefsdesignantropolog i Microsoft.

Annas bidrag har vært med på å skape innsikt i passasjerenes og mannskapets reelle behov om bord for å kunne utvikle neste generasjons fly (Boeings Dreamliner 787). På samme måte var det avgjørende for henne å finne hverdagsmenneskenes reelle behov under utviklingen av Microsoft XP og MSN.

«Microsoft? Hva driver dere med?» svarte Anna da hun i 1999 ble kontaktet av selskapet med tilbud om jobb. Hennes første oppgave ble å kartlegge hvor lang tid sluttkunden brukte på å sette opp en PC og komme seg på nett. Microsofts egne brukertester viste at dette ville ta tre timer i snitt.

Anna startet sin undersøkelse med den «vanlige amerikanske forbruker» og resultatet skulle vise at INGEN klarte det. Ikke på 6, ikke på 12. Ikke engang på 16 timer. Absolutt ingen klarte dette uten tung brukerstøtte!

Det ble bråk – sjefene lurte på hvor hun hadde funnet «disse idiotene». Hun ble innkalt på teppet, sikker på at hun skulle sparkes. Men «han ville vite hvor stort budsjett jeg trengte» forteller hun.

Kontakter ble etablert verden rundt, over 2000 familier tok del i testing og utviklingen av innovative produkter og programvare beregnet for sluttbrukeren i løpet av hennes tid i Microsoft.

Anna Kirah er den som uten kjennskap til IT eller programvare, fullstendig forandret Microsofts måte å tenke og utvikle sine programmer og tjenester på. Hun ble veldig glad da en toppleder i Microsoft nylig sa til henne «Anna, Windows 8 is your legacy».

Annas historie startet allerede i barndommen hvor hun automatisk ble nødt til å lære seg tilpasningsdyktighet som følge av sine amerikanske foreldres karrierer og konstante flytting rundt om i Asia. Dette er egenskaper hun fremhever som viktige i dag. Hun har siden tatt solid utdannelse i Norge og i USA.

Lang og bred arbeidserfaring fra multinasjonale selskaper verden rundt har etter hvert bragt henne tilbake til Norge hvor hun i dag arbeider med strategi, design, teknologi, informasjon og ikke minst, mennesker.

Et foredrag med Anna skreddersys selvsagt etter behov. Men hun kan også fortelle historien om hvordan det var å komme inn med bestemte meninger i store mannsdominerte firmaer som Microsoft og Boeing.

Et tema Anna gjerne snakker om er Corporate Rebels (endringsagenter):
Mange ledere fokuserer på resultater og en resultatstyrt ledelse, men utfordringen er at lederne ikke har lært hva det vil si å ha en demokratisk arbeidsplass i dag, the time of turbulence. Vi bruker modeller fra forrige århundret for å løse dagens utfordringer og dilemmaer og de virker ikke. På grunn av skylapper kan du gå glipp av den i organisasjonen som sitter med svaret på utfordringene.

I tillegg til sin fascinerende historie snakker Anna Kirah blant annet om:

  • Innovasjon – hvorfor er det så viktig?
  • Hvordan skape grobunn for innovasjon i en organisasjon. Hva må til?
  • Hvordan løse dagens utfordringer, «in the age of turbulence» ?
  • Hvordan finne «mening», og hvilken enorm verdi dette har for organisasjon og resultat.
  • Hvilke trender ser vi i dagens samfunn; og hvorfor er disse så viktige innen markedsføring og salg?
  • Hvorfor er markedsføring av dagligvarer rett inn mot kvinner når veldig mye av innkjøpene gjøres av menn?
  • Opplevelsen av en tjeneste eller produkt er viktigere enn selve kjøpet

Under sin tid Microsoft brukte Anna mye tid på å sette seg inn i situasjonen til ulike kundegrupper fra hele verden: Fra gettoer i Sør-Afrika og Brasil til moderne hjem i Korea, Dubai, Japan og Europa. Arbeidet hun la ned ble så etterspurt at Microsoft leide henne ut som rådgiver til flere multinasjonale selskaper, deriblant L’Oreal, Ford Motors og Procter & Gamble.

I 2004 fikk hun prisen som Contributor of the year i Microsoft for sitt strategiske arbeid som ledet frem til Windows XP og MSN (senere Windows Live).