FOREDRAG INNEN ETIKK, MOTIVASJON, HELSE OG BARNEOPPDRAGELSE.

Are Karlsen har lang erfaring knyttet til barn med ulike utfordringer. Han er utdannet med hovedfag i helsefag og arbeider med fagutvikling i Bufetat.

I sine foredrag presenterer Are enkle og effektive strategier for å påvirke barns atferd på ønskede måter. Kort sagt strategier for å få foreldre til å lykkes med barneoppdragelsen. Are holder ulike foredrag både knyttet til det å være forelder og oppdra egne barn og for fagfolk som arbeider med barn.

Det tilbys både standard foredrag om barneoppdragelse, tilpassede foredrag etter oppdragsgivers ønske og direkte veiledning.

Are ga, sammen med Jørn Isaksen, ut boken Foreldrelappen i 2008. Boken kan bestilles her.