Virkeligheten er det lite å gjøre med, men hvordan omgivelsene oppfatter virkeligheten kan påvirkes

Journalistisk bakgrunn, politisk innsikt og ti år som strategisk rådgiver på nasjonalt toppnivå har gjort Beate Nossum til en av våre mest interessante spindoktorer.

En spindoktors jobb handler blant annet om å analysere hvilke oppfatninger som er relevante og hva som skal til for å endre dem. Med utgangspunkt i din situasjon tar spindoktor`n  temperaturen på omgivelsene. Hvor alvorlig diagnosen er kommer an på gapet mellom eksisterende og ønsket oppfatning.

Beate har utviklet nasjonale holdningskampanjer, arbeidet med medie- og krisehåndtering, lobbystrategier, merkevarebygging og topplederposisjonering. Bakgrunn fra miljøbevegelsen samt en galopperende klimaangst, har gjort henne til en av Norges mest anerkjente rådgivere innen klima og kommunikasjon.

Med utgangspunkt i strategisk tenkning, omdømmeanalyser og posisjonering har spindoktoren flere foredrag:

En kur for alt
Omdømmebygging og posisjonering.

Det finnes ikke piller mot møkkete vann
Klima, kommunikasjon, samfunnsansvar og nudging

Blond gass
Kjønnsdimensjonen i kommunikasjonsarbeid
(Proaktive og reaktive strategier, stil og signaler, forklare eller forsvare, ønsket etterlatt inntrykk)

Utsolgt og utskjelt
Om maktforholdet mellom pressen og kommunikasjonsbransjen

Foredragene til Beate Nossum kan tilpasses store og små forsamlinger. De er ideelle for ledergrupper som skal i gang med spennende prosesser, eller selskap og organisasjoner som skal samles rundt offensive strategier. Med utgangspunkt i allment kjente saker og egne erfaringer fra ti år som journalist og ti år som profilert rådgiver, er Beate Nossums foredrag lærerike og innsiktsfullt. Fra tid til annen også inspirerende!