Da akutt og dødelig blodkreft rammet forsvarsministerens politiske sekretær, var gode råd dyre. Bengt ville ikke gi seg. Hans kamp mot sykdommen engasjerte en hel nasjon, og han vant.

Bengt Eidem har utdannelse som politi. Fra 1992 har Bengt vært aktiv politiker for Høyre. Han var politisk rådgiver for forsvarsminister Kristin Krohn Devold fra januar 2004 til regjeringens avgang i september 2005. Bengt ble fast folkevalgt politiker første gang i 1995, da han ble valgt inn som Trondheim bystyres den gang yngste representant. I 2007 ble Bengt igjen valgt inn i bystyret i Trondheim. Han ble samtidig valgt som nestleder i bystyrets oppvekstkomité.

Han arbeidet i perioden 2007 til 2010 som kommunikasjonsrådgiver i Røe Kommunikasjon i Trondheim og siden høsten 2010 har Eidem arbeidet som Fagsjef samfunnskontakt i Oljeindustriens Landsforening.

Bengt ble landskjent da han etter å ha blitt diagnosert med akutt myelogen leukemi i 2005 startet en nasjonal kampanje for å verve flere blod- og beinmargsgivere. Lenge svevde han selv mellom liv og død. Spesialistene på Rikshospitalet ga ham minimale sjanser til å overleve uten en beinmargstransplantasjon. En donor ble funnet etter lang tids søk, behandlingen var vellykket.

I september 2005 ble Bengt erklært kreftfri. I sine foredrag viser han hvordan sykdommen har påvirket hans oppfattelse av lykke. Ved bruk av humor, personlige historier og bilder fra før, under og etter sykdommen gir han tilhørerne inspirasjon som varer.