Bjarne Håkon Hanssen er en av våre mest erfarne politikere, og en etterspurt taler og foredragsholder.

Bjarne Håkon Hanssen er i dag partner og seniorrådgiver i rådgivningsselskapet First House.

Bjarne Håkon formidler kompliserte budskap og sammenhenger på en folkelig, lettfattelig og forståelig måte. Samtidig har han også erfaring fra det å stå midt i stormen når striden går som hardest. Dette er erfaringer han nå deler med sitt publikum.

Hvordan styre store og kompliserte organisasjoner? Hvordan legge en plan og nå et mål som synes uoppnåelig? Hvordan møter man mediestormen? Hvordan takler man motgang og strid? Hva gjør det med den som opplever det, menneskelig, men også som leder?

Bjarne Håkon Hanssen gir deg unik innsikt i hvordan det er å lede de største virksomhetene i Norge. Han tar også med publikum inn i den nære politiske fortid og gir dem innblikk i en statsråds strategier og dilemmaer. Foredraget er spekket med konkrete eksempler fra det virkelige liv på hvordan overordnede strategier settes ut i livet gjennom konkret handling og direkte kommunikasjon. Foredraget kan vare i alt fra 1–3 timer, avhengig av ønsker og behov.