Krisehåndtering er krevende. Bjørn Richard Johansen, partner og seniorrådgiver i First House, har operativ erfaring fra rådgiverrollen i mange krise-caser i inn- og utland for privat og offentlig sektor, for merkevareselskaper og børsnoterte selskaper.

Han var ansvarlig for kommunikasjon i Glitnir globalt i årene 2005–2008. Da Islands finanssystem kollapset i løpet av tre dager i oktober 2008, etablerte landets regjering en krise- og beredskapsorganisasjon og engasjerte Bjørn Richard Johansen til å bygge opp denne. Han har også jobbet i ni år i Burson-Marsteller hvor han var viseadministrerende direktør med ansvaret for krisehåndtering i fire år.

Bjørn Richard Johansen krydrer sine foredrag og forelesninger med teori og praktisk erfaring, humor og skildringer av hvordan krisen rammer menneskene som er berørt. Hans perspektiv er at en krise ofte kan by på store muligheter dersom ledelsen sørger for at den blir løst og håndtert på en god måte, og de berørte arbeider godt i team.