VEIEN VIDERE – OM LIVET ETTER ULYKKEN

Kjærlighet, vennskap og respekt er familien Enerlys kjerneverdier, godt krydret med humor. Ja selv galgenhumor må til for å kunne stå i hverdagen som kan oppleves tung og krevende. Åpent og ærlig gir de oss et innblikk i sitt liv og viser at mye av det vi tar som en selvfølge, slett ikke er det. Ekteparet Enerly vil gi tilhørerne en reise i verdier hvor de forteller om hverdagen, og ikke minst om fremgang og seire. Og om drømmen om at nummer 8 skal gå igjen. Det er de sikre på vil skje! Ingen går hjem fra dette foredraget uten refleksjoner rundt eget liv og egne opplevelser.

Dette foredraget vil garantert berøre!