David Miliband var engelsk utenriksminister fra 2007 til 2010.

41 år gammel ble han en av de yngste utenriksministre i engelsk historie og staket umiddelbart ut en ny kurs hvor han distanserte seg fra Tony Blairs utenrikspolitikk. Han fikk gjennom verdens første lovfestede utslippskutt da han var miljøvernminister 2006-2007. Han var en sterk forkjemper for økt internasjonalt fokus på klimaendringene og mente at et samarbeid på overordnet internasjonalt plan nasjoner imellom var nødvendig for å gjøre noe med problemene. Han var også en sterk forkjemper for at EU skulle gå foran i miljøspørsmål, spesielt på to områder:  I arbeidet for en global lavkarbonøkonomi og behovet for økt samhandling for å gjøre noe med klimaendringene.

Før dette holdt han flere ministerposter, blant annet  var han utdanningsminister og gjorde seg straks til talsmann for reformer. Han ledet også fornyingen av Labour under Tony Blair fra 1994 til 2001. Mens man i det offentlige diskuterte Blairs kandidatur til den nye stillingen som president i EU, fokuserte et økende antall i det stille mer på Miliband som ikke ble forbundet med George W. Bush og Irak-krigen. I 2010 stilte han til valg som leder av Labour, men tapte knepent for broren Ed. Et flertall av partiets medlemmer stemte for ham, men fagforeningene ble tungen på vektskålen.

David Milliband holder foredrag innen følgende tema:

  • Ledelse
  • Politikk
  • Miljø og klima
  • Internasjonal økonomi og handel
  • Fremtid