Karita Bekkemellem har gjennom mange år vært en av våre mest profilerte politikere, uredd og alltid frittalende.

Nå er Karita ute av politikken, men har gjennom mange år på Stortinget og i regjering opparbeidet seg en bred kompetanse innenfor mange områder.

Karita mener at ledere mange ganger venter med beslutninger som åpenbart må være riktige, fordi de ikke våger å ta ansvaret der og da. Dette kan i sin tur gå utover verdiskapningen ved at det går med mye unødvendig tid. Hun spør derfor om vi tør å være ledere?

Blant temaene Karita tar opp kan vi nevne:

Kvinner og ledelse. Vil kvinner bli ledere? Hvilke hindringer møter de?
Kan kvinner bidra til mangfold som på sikt gir bedre resultater? Selvtillit som suksessfaktor er kanskje undervurdert?
Media og kommunikasjon: Hvordan kan bedrifter dyktiggjøre seg selv på dette området?
Hvordan nå gjennom i dagens mediemangfold?
Selvsagt kan Karita også snakke om sine år i politikken, fra ung nervøs backbencher til to perioder i regjering. Eller hvordan interne motkulturer kan virke ødeleggende for utøvelsen av politikken.

Karita skreddersyr sine foredrag, enten det gjelder faglige temaer som ledelse og kommunikasjon eller historier fra innsiden om hvordan politikken utformes.

På vegne av Fokus Bank og våre kunder vil jeg veldig gjerne takke deg for et spennende og reflektert innlegg på vårt kundearrangement Noras Døtre 12 mars. Vi har hatt en tilfredshetsmåling i etterkant og du er den foredragsholderen som scoret best – og alle jeg har snakket med har også trukket fram ditt innlegg som utrolig tankevekkende og inspirerende.
Toril Nag, Konserndirektør, Region Sør-Vest