Kommunikasjon, motivasjon og pøbelprosjektet

Eddi Eidsvåg er pøbelideolog i Pøbelprosjektet AS. Prosjektet har som formål å motivere ungdom som hopper av fra videregående skole til å komme seg ut i jobb eller gå tilbake til skolen. Ordet «pøbel» er nok et negativt ladet ord for de fleste, men opprinnelig kommer ordet av latin «populus» og betyr «folkelig» eller «det brede lag av folket».

Pøbelprosjektet legger til grunn den opprinnelige og positive forståelsen av ordet pøbel. Ikke den snevre og negativt ladete

forståelsen som for eksempel «ramp». Eddi ser på pøbelen som en som vil kunne tilføre norsk arbeidsliv kreativitet og nyskaping og han har hatt stor suksess: 94,8% av alle som har deltatt i prosjektet er i dag på vei tilbake i jobb. Han har også en viktig stemme i samfunnsdebatten, spesielt knyttet til problematikken rundt frafall.

Eddi Eidsvåg har mottatt et utall priser i løpet av de siste årene. Vi nevner: Årets følgesvenn for rettferdighet 2010, Norsk taperforening. Årets sosiale entreprenør nr 2, 2010, Ferd ved Johan H. Andresen, Årets Tulipanpris 2010, Lions Norge og Årets Fattigmann 2009, Foreningen Fattig Norge.

Eddi skreddersyr sine foredrag etter oppdragsgivers behov og kjennetegn er engasjement, humor og trøkk.