TUNGVEKTER INNEN KOMMUNIKASJON OG LEDELSE

Eric Cameron har 20 års erfaring fra media som journalist, nyhetsredaktør og sjefredaktør. I sin periode som sjefredaktør for daværende Norges Handels- og Sjøfartstidende endret han utgivelsen til den moderne næringslivsavisen som i dag er DN, og ansatte deretter Kåre Valebrokk til å føre denne prosessen videre.

Eric Cameron arbeidet deretter som konserndirektør i Hafslund Nycomed med ansvar for all kommunikasjon, myndighetskontakt og investor relations på global basis. Ut over dette hadde han sentrale roller i oppkjøp og etableringer av virksomheter i Norden, Europa, USA og Asia – i tillegg til børsnoteringen av virksomheten i London, New York, København og Wien. I forbindelse med fusjoner og oppkjøp hadde han en sentral rolle i integreringen av de nye virksomhetene – noe som ofte var både organisasjonsmessig og geografisk krevende på grunn av de ulike kulturene som var involvert.

Han kjøpte 50 prosent av aksjene i selskapet Gambit H&K, et av verdens ledende rådgivningskonserner innenfor kommunikasjon og samfunnskontakt, der han i dag er arbeidende styreformann. I Gambit H&K har han arbeidet som rådgiver innenfor et bredt spekter, men med en hovedvekt på Corporate Communcation og myndighetskontakt. Han har vært hovedrådgiver innenfor sitt område ved en betydelig andel av de større oppkjøpene som har funnet sted de siste årene, blant annet ved Nordeas kjøp av Kreditkassen, Teekays kjøp av Navion, Rolls Royces kjøp av Ulstein, Den Danske Banks kjøp av Fokus Bank og Mecoms kjøp av Orkla Media.

Eric Cameron har gjesteforelest ved NHH og BI i kommunikasjon innenfor rammen av M&A (mergers and acquisitions) og ledelsesrådgivning, og han har i mange år forelest på Forsvarets skole i etterretning. Ikke minst har han vært flittig benyttet som kåsør i NRK, blant annet på grunn av sin evne til å gjøre kompliserte forhold forståelige og underholdende.