Dette er historien om ambulansesjåføren som i noen tøffe uker hade hele norge mot seg!

Erik og hans kollega er i dag fullstendig renvasket, men Erik har en gripende historie å fortelle om den lange veien dit.

Sykehusdirektøren, Fylkeslegen, Likestillings- og diskrimineringsombudet, samt en rekke statsråder: Alle forhåndsdømte de offentlig to ambulansesjåfører. Medienes påvirkning var i stor grad medvirkende til dette, og Erik ble stående alene i kampen for renvaskelse.

Erik har i etterkant blant annet vunnet en injuriesak mot Dagbladet, og er hittil den eneste som har fått utbetaling fra medieofferfondet. I det amerikanske utenriksdepartements oversikt over Norge, har de ennå med en henvisning til Erik Schjenken og hans sak når de skal beskrive forholdene til etniske minoriteter i landet. U.S. Department Of State: «Two cases of official racial discrimination were reported… (ref the ambulance-case, and the Obiora-case)»

Alle som på en eller annen måte arbeider med mennesker i ulike situasjoner, bør høre dette foredraget.

Temaer i foredraget:

  • Hvordan ta vare på sine medarbeidere i en vanskelig tid?
  • Går det an å forsvare seg mot et sultent pressekorps?
  • Hvordan kommuniserer man i slike situasjoner? Kommunikasjon er en nøkkelfaktor, og riktig kommunikasjon kan virke forebyggende på liknende saker.