Svein Tore Bergestuen har ledet flere tusen debatter og intervjuer som tidligere journalist og programleder på radio og tv. Gjennom hele karrieren har han samtidig dyrket rollen som møteleder, intervjuer og programleder på ulike konferanser og arrangementer. Faktisk trives han bedre i umiddelbar nærhet til sitt publikum enn i studio.

Å stille relevante spørsmål krever erfaring. Å gjøre gode intervjuer krever en metodisk tilnærming. Å lede store fagdebatter, med 8-10 intervjuer etter hverandre, samt improvisere en programledelse gjennom 6-7 timer, krever en timing og tilstedeværelse som bare noen få takler på toppnivå.

Bergestuen har gjennom mange år opparbeidet seg en lang rekke usedvanlig tilfredse kunder og samarbeidspartnere. Oppskriften er faglig tyngde, gode forberedelser, timing, seriøsitet og humor.

Noen vil ha kjendiser til å lede de store konferansene. Andre vil ha humorister for opplevelsens skyld. Men dersom dere ønsker grundighet og fag kombinert med gode intervjuer og levende programledelse, vil Bergestuen gjerne lede din neste konferanse.

Temaer foredrag

Mediekunnskap

Hvordan arbeider redaksjonene? Hva er viktig i reaktiv/proaktiv mediehåndtering? Hva er god krisekommunikasjon? Hvor viktig er historiefortelling?

Formidling

Hvordan formidler du budskapet troverdig? Troverdig formidling av budskap krever kunnskap, erfaring og trening. Men aller først må du stille deg noen grunnleggende spørsmål før du går på en scene. Som for eksempel: Hvorfor står du der?

Intervjuteknikk

Hvordan stille gode spørsmål. Noen spørsmål gir dårlige svar, andre spørsmål gir fantastiske svar. Det finnes faktisk en metodisk tilnærming. Det er ikke bare journalister som trenger dette verktøyet. Lærere, advokater, politi, leger – alle som innhenter informasjon, kan bli bedre.