FOREDRAG OM KONFLIKTLØSNING, TEAMBYGGING OG POSITIV PSYKOLOGI

Erik Solérs utgangspunkt for samtlige av hans foredrag er hans brede bakgrunn som toppidrettsutøver, hans universitetsutdannelse som Cand. psychol. fra UiO og hans mange roller som gründer av flere selskaper i Norge og i utlandet, leder for et stort antall ansatte, blant annet i forsikringsbransjen, leder for fotballvirksomhet i mange år, ti år som profilert ekspert i Champions League og snart 30 år i medienes søkelys som offentlig person. Han blander sin kunnskap og sine erfaringer på en måte ikke så mange andre har forutsetninger for.

FOREDRAGENE ER INNOM TEMAER SOM:

  • Vinnere, vinnerkultur og team/teambygging
  • Positiv psykologi som basis for endring og utvikling hos enkeltindivider og i organisasjoner
  • Hvordan man kan rekruttere, utvikle og beholde de dyktigste i organisasjonen (Erik har jobbet som headhunter i 15 år)
  • Konflikter, og positiv vinkling på konfliktløsning
  • Mentale effekter av trening relatert til jobbprestasjon

Erik får svært gode tilbakemeldinger på sine foredrag og har fått beste rating på større konferanser med flere profilerte foredragsholdere. Han holder vanlige foredrag så vel som halv- og heldagsseminarer. Erik Solérs presentasjoner spenner fra lettere seanser til tungt faglig stoff for toppledere. Han er ingen typisk «kick-off»-foredragsholder, men det hele leveres med plenty humor og selvironi.