Motivasjon og realistisk målsetting

Ofte virker utfordringer vi møter både i arbeidsliv og det private rom uoverkommelige, og enkelte setter seg også skyhøye mål de må gi opp halvveis.

Kan alle nå sine mål?

  • Hvordan sette seg et realistisk mål ut fra egne evner og ståsted, og se klart hele prosessen igjennom.
  • Hvordan nå et felles mål i team der mennesker motiveres ulikt.
  • Hvordan dele opp og strukturere en arbeidsprosess i håndterbare stykker/delmål, slik at man når sluttmålet man har satt seg.
  • Hvordan bruke tidligere erfaringer til å lykkes hver eneste gang.

Balansen i alt vi gjør

Vi snakker til stadighet om balanse, og gjerne i ulike former.

  • Kan alle typer balanse sammenfattes i et begrep?
  • Hvordan kan det å tenke balanse i et helhetlig og sammensatt bilde, hjelpe oss mot det ultimate resultat?

Sikkerhet der det mentale spiller en sentral rolle

I Norge har vi en av verdens strengeste sikkerhetsreglementer i arbeidslivet. Hvorfor forekommer likevel arbeidsulykker?

  • Hvordan jobbe med den mentale innstillingen i forhold til sikkerhet og sikkerhetskultur.
  • Hvorfor bør tankegang og trening spille en like stor rolle som ytre tekniske hjelpemidler.