Eva Bratholm er en av Norges dyktigste og mest aktive journalister og kommentatorer.

Hun har vært tilknyttet både NRK, Dagbladet, Dagsavisen og Arbeider-Avisa, og har særlig dekket utenriksstoff generelt og amerikansk politikk og samfunnsliv spesielt.
I dag er hun informasjonssjef i NORAD.

Som journalist, forfatter og kommentator er Eva Bratholm en førsteklasses debattleder, konferansier eller paneldeltaker.