Hva nå Island?

Geir H. Haarde var Islands statsminister fra 15. juni 2006 til 1. februar 2009. Før den tid hadde han vært finansminister i syv år og utenriksminister i ett samt president i Nordisk Råd.

Han trakk seg fra politikken i 2009 fordi han hadde fått diagnostisert spiserørskreft (som han har fått vellykket behandling for). Finanskrisen hadde samtidig rammet Island hardt som følge av internasjonale begivenheter og den lokale utviklingen i banksystemet.

Nå deler han sine erfaringer om tiden opp til krisen og hva som skjedde når krisen inntraff. Han spør også: Hva nå, Island? Hva skjedde høsten 2008 og hvordan har man håndtert krisen? Hvorfor rammet den Island så hardt? Hvilke er de økonomiske og politiske konsekvensene for Island internt og for landets forbindelser med andre land, IMF programmet, Icesave-problemet, EU og EØS?

Foredraget er rikt illustrert. Geir H. Haarde deler sine erfaringer som menneske og leder – som med ett kommer ut for et enormt internasjonalt mediefokus.

Foredraget passer ypperlig for både mindre ledergrupper og større forsamlinger, i så vel privat som offentlig sektor. Geir Haarde behersker flere språk, blant annet flytende norsk. Han holder foredraget på norsk eller engelsk og er opptatt av å skape en god dialog med salen.