En kunnskapsrik mann!

Geir Helljesen begynte i NRK i 1968. Han var de første årene allmennreporter og nyhetsanker. Fra 1971 var han reporter i politisk redaksjon. Han har presentert valgresultater fra 21 valg i Norge, inkludert de to folkeavstemningene, og dessuten fra en rekke valg i Sverige, Danmark, Finland og Island.

Han har gså vært sentral i NRKs dekning av Nobels Fredpris siden midt på 1970-tallet. Geir har i en årrekke vært brukt som livereporter ved store begivenheter samt laget en rekke reportasjer og programmer med kulturpersonligheter og kongelige. Geir snakker gjerne om likheter og forskjeller i nordisk politikk. Han er også svært kunnskapsrik om valg og styressystemer både når det gjelder rikspolitikk og lokalpolitikk.

I tillegg har han politikk, næringsliv, Nobel og fredsprisen som spesialområder. Geir ble født i 1939 i Bergen. Hans utdannelse er Cand. philol. med fagene statsvitenskap, historie og engelsk samt pedagogisk seminar.

Geir ble i 2005 kåret til årets journalist i NRK. I 2008 fikk han Gullrutens hederspris, og i 2009 ble han utnevnt til Ridder, første klasse av den Kongelige Norske St. Olavs orden. Geir var i 1958 sjef for Dræggens Buekorps.