Göran Persson er utvilsomt en av Skandinavias fremste kommunikatører og har en egen evne til å gjøre kompliserte forhold lett forståelige.

Med sin bakgrunn som svensk statsminister 1996-2006 samt mange år som finansminister og skoleminister, fremstår Göran som en av Skandinavias mest markante politikere de siste tiår.

Siden 2007 har Göran Persson jobbet som senior advisor for det nordiske kommunikasjonsrådgivningsselskapet JKL Group. Han er kjent for sine inngående kunnskaper om klimaspørsmål, politikk og velferdsstatens utfordringer.

Med sine erfaringer snakker han selvsagt også om et bredt felt av andre temaer som for eksempel makt, ledelse, endringer i offentlig sektor og fremtidens turisme med mer. Göran Persson mottok den internasjonale miljøutmerkelsen Sofie-prisen i 2007 for sin innsats for å bekjempe klimakrisen gjennom politiske miljøtiltak i Sverige.