Gunnar stålsett er foredragsholder med hele verden som nedslagsfelt

Gjennom sine utallige verv innen religiøse, humanitære og kulturelle organisasjoner i Norge og utland, har Gunnar markert seg som en markant forkjemper for fred, forsoning og toleranse. Av vervene kan nevnes 14 år som medlem av Den Norske Nobelkomité, spesialutsending til Øst Timor og rådgiver i UNAIDS, som er FNs organ for bekjempelse av HIV og AIDS.

Gunnar Stålsett skreddersyr  sine foredrag til det enkelte arrangement.

Verdien av verdier

Dette er et foredrag han første gang holdt under en konferanse i Seoul for flere år tilbake i forbindelse med den dramatiske krisen i Asia. Nå er dette et globalt tema som angår de fleste ledereog ansatte både i næringsliv og det offentlige.

Toleranse i en global kultur

Dette er et foredrag hvor han retter søkelyset både mot det nære, lokalmiljøet, arbeidsplassen og det globale som er vår nye virkelighet. Klimakrisen, finanskrisen og helsekrisen minner oss om at det globale preger vår hverdag. Hva betyr dette for sameksistens, integrasjon og samhørighet i lokalmiljøet og på arbeidsplassen?