Alle bedrifter og organisasjoner ønsker å være suverène innen sitt område. For at bedriften skal bli 10 prosent bedre, må lederen bli ti prosent bedre. Hanne Kristin Rohde forteller deg i sine foredrag hvordan dette gjøres!

Som toppleder i Oslo-politiet stod Hanne Kristin Rohde under kontinuerlig press, ikke minst da terroren rammet. Men ledelse er ingen forfremmelse, det er et valg og et livslangt selvutviklingsprosjekt. En god leder må ha både evne og vilje til å utvikle SEG.

Hanne Kristin Rohde byr på seg selv i foredragene som alle er erfaringsbaserte med lite vekt på teori. Ledelse inneholder en mengde teori, forskning og dokumentasjon mens lederskap er det som leveres av ledere mellom 07.00 og 17.00 og som er det medarbeiderne merker eller opplever. Og Hanne Kristins foredrag omhandler lederskap.

NYTT FOREDRAG FRA HANNE KRISTIN ROHDE

Høsten 2015 utgir jeg boka «Kjemp for alt hva du har kjært». Kort om boka:

Hanne Kristin Rohde er på ferie når telefonen ringer. En bombe har gått av i Oslo. Lite vet hun om at dette bare er begynnelsen på det mest krevende året i hennes liv. Snart venter ekstremt arbeidspress, trykk fra mediene og alvorlig sykdom – som både rammer egen familie og til slutt henne selv.

Dette er en historie der Hanne Kristin Rohde øser av sine erfaringer som mangeårig leder i politiet. Hun forteller om den unge jenta som ikke våget å ta ordet i forsamlinger – og hvordan den samme dama håndterer et fulltallig pressekorps på pressekonferanse. Hennes tanker om dinosaurer i sjefsstolen og godt lederskap er gjenkjennelige og lærerike – uansett arbeidsplass.

Mest av alt er Kjemp for alt hva du har kjært en inspirasjonsbok: Du kan overvinne dårlige sjefer og din egen frykt. Svakheten kan bli din styrke. Du kan våge å gjennomføre et mentalt basehopp. Du kan bli den beste utgaven av deg selv.

Her kan du kjøpe et eget foredrag om boka: Dette er et annerledes foredrag.Der forteller jeg om å tørre å satse på seg selv. Om å tviste indre dialog i positiv retning fordi den du snakker aller mest med i løpet av dagen ikke er ektefelle, samboer, svigermor eller naboen, men deg selv og da er det viktig at du hører noe bra. Jeg snakker om å avlive de velkjente bløff-tankene (The impostor syndrome), om å overvinne criticus infernalisene der ute, de som sitter dypt i lenestolene og sprer galle og utrygghet.Jeg forteller hvordan jeg klarte å lene meg enda lengre frem, og kjempe for alt jeg har kjært. For ville vi behandlet våre beste venner slik vi tidvis behandler oss selv?

Samtlige foredrag kan skreddersys og tilpasses ditt behov

 1. Ledelse under press
  Hvilke praktiske verktøy trenger du som leder å mestre i en presset hverdag.
 2. Relasjonenes betydning for den beste resultatoppnåelsen
  Det finnes ikke noe sånt som et effektiv organisasjonskart, derimot er det i det mellommenneskelige at resultater skapes.
 3. Hvordan håndtere stress i en travel hverdag
  Mange bedrifter opplever høyt sykefravær eller høy turnover. Lederen har en etisk forpliktelse til å redusere opplevd stress på arbeidsplassen.
 4. Når det røyner på, hvilke lederegenskaper er viktige
  Vi lever i en hektisk tid der effektivitetskravet er skyhøyt, men mellommenneskelige relasjoner kan ikke effektiviseres.
 5. Dialogkompetanse – må du møte i bortkastede møter
  Bevisstgjøring og praktisk anvendelse av diskusjon og dialog
 6. Balanse og likeverd i hverdagen
  Enhver medarbeider skal føle seg sett og verdsatt. En leders etiske ansvar er blant annet å leve etter «hvem vil jeg at du skal være og utvikle deg til i møte med meg».
 7. Ledelse og etikk i praksis
  Enhver bør ha tenkt gjennom den etiske forpliktelsen som ligger i å skulle lede andre mennesker. Vi bør alle slippe å bli ledet av menneskefjerne administratorer.
 8. Mediehåndtering
  For deg som påregner å skulle håndtere media. Praktiske råd krydret med eksempler fra egen mediahåndtering gjennom mange år i en av Norges mest mediaprofilerte politistillinger…
 9. Fra politi til fiksjon. Et foredrag om veien fra politileder til forfatter