Alkohol og narkotika, en skjult trussel i næringslivet

Ingar jobber i dag som foredragsholder, men han har 25 års erfaring som leder og mellomleder innen mediebransjen. Han har også egenerfaring med alkohol, rus og avhengighet. Han var aktiv misbruker i mer enn 15 år samtidig som han var en vel ansett kollega og leder.

Gjennom sitt foredrag deler Ingar sin sterke historie om hvordan hverdagen til en rusavhengig i full jobb fortoner seg. En hverdag full av manipulasjon, ineffektivitet, løgn og bedrag overfor arbeidsgiver og omgivelsene.

Formålet med foredraget er å gi et innblikk i hvilke utfordringer arbeidsgivere ofte møter i forbindelse med rus på arbeidsplassen.  Hvordan man på best mulig måte kan forebygge og håndtere disse utfordringene, og hvordan etablere systemer og metoder som skaper trygge ledere i krevende prosesser.

Rus og avhengighet er et sterkt økende problem i samfunnet, og særdeles vanskelig å oppdage hos folk i arbeid. Aktive rusavhengige er en risikofaktor for bedriften med tanke på skadelige og kriminelle handlinger. Alkohol er kun en liten del av dette. Medikamenter og andre stoffer er svært utbredt og vanskelig å avdekke. I tillegg er det et vanskelig tema å snakke om.

30% av korttidsfraværet på norske arbeidsplasser skyldes fravær knyttet til alkohol. Som en følge av dette bærer næringslivet kostnader på 15 milliarder kroner.

Foredraget er rettet spesielt mot ledere og mellomledere i privat og offentlig sektor, samt HMS-personell, bedriftshelsetjeneste, AMU og personell innen helse- og sosialsektoren.

«Rusavhengige er til forveksling lik folk flest»

Vi takker Ingar Jensen for et sterkt og engasjerende innlegg på vårt seminar om rusproblematikk. Ingar Jensen gir et sterkt bilde av hvordan en tidligere rusmisbruker opplever sin situasjon, og han understreker alvoret i problematikken. Hans innlegg ga oss et solid grunnlag for å diskutere egne holdninger og egne retningslinjer for rusmiddelproblematikk i Cappelen Damm.

Odd Karsten Krogh, prosjektleder HR, Cappelen Damm