Hvordan omgjøre visjoner, strategier og verdier til handlinger!

Jon Gangdal har en sterk posisjon som foredragsholder og seminarleder både innen private bedrifter, stat og kommune. Med humor, alvor, fantastiske bilder, film og oppsummerende tekster tar han sitt publikum med på erfaringer fra ledelse, motivasjon, mestring og samhandling

Gangdal overfører både ekstreme og alminnelige erfaringer til oppdragsgivers situasjon, og bruker sine erfaringer som speilbilder for det virksomheten ønsker å lære eller vil forsterke.

Gangdals foredrag kan for eksempel fortelle hvordan virksomheten kan bli bedre til å;

  • Sette tydelige felles mål
  • Øke lysten og evnen til å nå målene
  • Finne nye utfordringer når målene er nådd
  • Omgjøre visjoner, strategier og verdier til handlinger
  • Øke bevisstheten om hva som egentlig skaper resultater
  • Lære enkle metoder for å bli litt bedre hver dag
  • Håndtere kritiske situasjoner