BEGEISTRING PÅ JOBBEN ER MER LØNNSOMT

Rådgiver og forfatter Jon Morten Melhus er siviløkonom med lang ledererfaring; han har vært direktør i Den Norske Opera, redaktør i Radio 1, daglig leder i Komistudio AS/Mot i Brøstet, daglig leder i Stig og Stein Idélaboratorium AS, m. m. Sammen med hans erfaring som entertainer har dette gitt ham god innsikt i betydningen av en begeistrende og åpen kommunikasjonsform for å sikre medarbeidertilfredshet, nytenking og lønnsomhet.

Siden 2002 har Jon Morten trenet ledere og medarbeidere i å skape mer begeistring på jobben, rett og slett fordi det er mer lønnsomt.

Begeistrende bøker

Hans fagbøker om disse temaene har solgt i over 40 000 eksemplarer. Sammen med Trond Haugen har han utgitt bøkene Latterlig Lønnsomt, Begeistring! og Lure ledere. I samarbeid med Pernille Dysthe gav Melhus i 2010 ut boken Riktig rektor? om begeistring og ledelse i skolesektoren, og i 2013 kommer hans nye bok om begeistring og ledelse i sykehussektoren.

I forbindelse med Jon Mortens foredrag kan vi også tilby disse bøkene til hyggelige priser som relevante og inspirerende seminar-hilsener til deltagere/kunder.

Humor & begeistring: Latterlig lønnsomt

  • Hvordan skape inspirerte og begeistrede organisasjoner?

Alle virksomheter er avhengig av å få gode resultater gjennom sine medarbeidere. Samspill og begeistring mellom mennesker, ledelse og utvikling av kunnskapsbedrifter, er Jon Mortens tema. Han kobler teori og forskning med konkrete eksempler som viser hvordan virksomheter med et bevisst fokus på å skape involverte og engasjerte medarbeidere, får langt bedre resultater og er mer lønnsomme enn selskaper som ikke har det hovedfokuset:

  • Hvordan bruke humor og begeistring i virksomheter for å skape omstilling, innovasjon og en motivert og kundeorientert bedriftskultur
  • De fem elementene som skaper begeistring hos enhver medarbeider: AMIGO
  • Hvordan lederen kan redusere motstand mot endring og inspirere sine medarbeidere til bedre resultater, lavere sykefravær og høyere trivsel.
  • God leder – god skole: Om begeistring, ledelse og gode resultater i skolen og klasserommet
  • Javisst er du kreativ! Hvordan vi alle kan bli mer nytenkende både som enkeltpersoner og organisasjon (med innlagte kreative øvelser)

Kreativ workshop for mer humor og begeistring på jobben

Etter foredraget, som har åpnet opp tilhørernes hoder, er de godt forberedt til en 1-2 timers engasjerende og kreativ workshop ledet av Jon Morten, for å utvikle ideer til forbedringstiltak i sin egen virksomhet. Over 100 store og små virksomheter har hatt svært gode erfaringer med slike idédugnader, som i mange tilfeller også har vært startskuddet for et internt prosjekt for å skape mer begeistring og bedre kommunikasjon.

I tillegg til kreativitetstreningen og nytten av å få frem konkrete ideer til forbedringer, fungerer også en slik workshop svært teambyggende: Alle fokuserer på og jobber med samme interne tema og øker felles virkelighetsforståelse. Latteren og lekenheten i prosessen knytter medarbeiderne sammen.

Foredrag for 180 ledere, Quality Expo Fornebu, 05.06.13
Foredraget til Jon Morten er ledelsesfaglig interessant, inspirerende og ikke minst, morsomt!

Tom Steen, Enhetssjef HR-utvikling, Bærum Kommune

Jeg vil takke for et veldig inspirerende foredrag på lørdag! Vi hadde det veldig moro, og jeg kjenner at jeg har tatt til meg mye av det du tok opp. Jeg har også begynt på bøkene, og de er til stor inspirasjon! Jeg fikk mange gode tilbakemeldinger lørdag. Tusen takk for at du hadde tid!

Nina Bjørlo, Head of Customer Service,DHL Express