Lars Olsson holder foredrag innen salg, lederskap, konflikthåndtering, omstilling, service og kundebehandling.

Lars er økonom og har i mange år vært aktiv i et flertall av organisasjoner som selger, samt i flere forskjellige lederstillinger.

Ganske tidlig interesserte Lars seg for hva det er som driver og motiverer mennesker.

Hans innsikt og viten relatert til dette har resultert i at han i dag er en høyt verdsatt og meget etterspurt foredragsholder og utviklingskonsulent.

Lars skreddersyr sine foredrag etter behov og kan levere alt fra inspirasjonsforedrag til større prosessarbeid, der hvor det er ønskelig.

Lars snakker blant annet om:

Salg

Salg ligger i selgerens evne til å håndtere og forstå kundens behov. Der mange konsulenter fokuserer på å lære bort salgsteknikker, fokuserer Lars på det som virkelig leder til reelle salg; «emosjonell kompetanse». Handel gjøres mellom mennesker i et marked hvor varer og tjenester blir mer og mer like hverandre. Til syvende og sist er det «det menneskelige aspekt» som vil være det helt avgjørende konkurransefortrinn.

Lederskap

En god leder vil se sine medarbeideres fulle potensial. For å inneha denne evnen må man derfor først kunne forstå seg selv. Her arbeides det med alt fra grunnleggende lederskap for nye sjefer og dypere lederskap for de med mer erfaring.

Konflikthåndtering

Mange ledere unngår ofte den “vanskelige” samtalen. En konsekvens av dette er at konflikter unngås og feies under teppet, men resultatet på sikt er nesten alltid bare enda større konflikter.

Riktig, tydelig og ærlig kommunikasjon er nødvendig både for å adressere og forebygge konflikter.

Service og kundebehandling

Et selskaps kontaktflate med sine kunder kan i mange tilfeller være svært mange. Det ligger et enormt potensiale i å få samtlige ansatte innen organisasjonen til å forstå og se sin egen verdi og viktighet direkte relatert til omdømme, salg og resultat.

Omstilling

“Alle vil ha utvikling, men ønsker ingen endring!” Selvfølgelig noe satt på spissen, men mange kjenner seg igjen i den påstanden. Her gir Lars innsikt i forhold til hvorfor mennesker reagerer så forskjellig i forhold til forandringer. Med denne innsikten på plass er det lettere å forholde seg til og forstå hva som reelt skjer og dermed også være i stand til å skape effektivitet på individ så vel som på gruppenivå.