Hva er det som i følge forskningen får mennesker til å prestere på sitt beste?

Hva er det som skaper hverdagslykke? Hvilke positive faktorer påvirker helse og arbeidsliv?
Lisa Vivoll Straume gir deg svarene på dette.

Sykefravær er alltid et aktuelt tema og det er nærliggende å spørre hvorfor folk er syke. Lisa snur det hele på hodet og prøver heller å finne hva som gjør folk fornøyd og lykkelig på jobben.

Lisa Vivoll Straume er gründer og skriver doktorgrad i positiv psykologi ved Psykologisk Institutt, NTNU. Hun har jobbet med tema positiv psykologi i både forskning og praksis de siste ti årene, og har etter hvert opparbeidet seg en tung faglig kompetanse i tillegg til praktisk erfaring på feltet. På bakgrunn av egen og nyere forskning innen positiv psykologi, har Lisa utviklet blant annet Veiledningsprogram innen personlig vekst, lederutvikling og MIND:SET som bygger på teknikker innen mental trening.

Lisa har flere sentrale roller i det internasjonale forskningsmiljøet. Hun jobber blant annet i det Nordiske forskningsprosjektet Building Engagement in Healthy Organizations – finansiert av Nordisk Ministerråd.