Verdens mest innovative virksomheter, hvordan gjør de det?

Louise Jakobsen er sjef i den internasjonale tenketanken Innovation Lab i Danmark. Hun har bodd i Silicon Valley og det hun kaller sin faglige DNA er derfor innovasjon.
Hva er fellesnevnerne for verdens mest innovative selskaper? Hvorfor er de alltid kvantesprang foran resten? Og hvordan opprettholder de sitt konkurransefortrinn i vanskelige tider? Louise ser på metoder, kultur, lederstil, personlighetsprofiler og organisasjonsdesign, det som utgjør selve DNAet i selskaper som vi kjenner fra verdens topp 50 -lister. Foredraget kapsles rundt seks temaer. Hvert tema er utarbeidet for å gi konkrete tips og metoder som kan implementeres på ulike nivåer i din organisasjon.

Vinklinger kan være:

 • New ways of working: Teknologi og mobilitet vil endre kontorfunksjonen og måten vi samarbeider. Nye generasjoner vil tilføre nye måter å tenke på som vil gi både muligheter og utfordringer.
 • Moderne ledelse og hjernen som en innovasjonsdriver: Hvordan ny hjerneforskning påvirker organisering, ledelse, produktivitet, IQ, kreativitet og innovasjonsevne i en organisasjon.
 • Digitale forretningsmodeller og nye eksterne markedstrender.
 • Co- Creation: Den nye verdikjeden går på tvers, gjør din?
 • Hackathons: Hvordan brukerne selv utvikler produkter og skaper verdier for og med bedriften.
 • 10 verktøy som gjør deg mer effektiv.

NEW TECH IMPACT

 • Dette foredraget gir en oversikt over de viktigste teknologiske trender og tendenser i dag og kommende år.
 • Hospitals of the Future: Hvordan vil teknologien endre våre sykehus, skape nye kommunikasjonskanaler og optimalisere pasientopplevelsen? Og hvor ser vi de største endringene i pasientbehandling, fremtiden for pasientdata og i behandling av hjemmepasienter?
 • Extreeme corporate makeover: Louise presenterer 10 fremtidstrender basert på erfaring fra etablering av nye og innovative Entrepreneur konsepter. Hvordan skaper vi attraktive arbeidsplasser?
 • Building for tomorrow: Hvilke materialer vil vi bruke i fremtidens bygninger? Hvordan produserer vi dem?
 • 3Dprint & morgendagens innovasjon: 3D utskrift forventes å bli mer innflytelsesrik enn Internett. Hvordan påvirker dette innovasjon og produktutvikling allerede i dag?