Svenske Mia Börjesson er kanskje mest kjent som Nordens ungdomsspesialist, men hun hjelper også næringslivet med å finne den indre motivasjonen som er så viktig, både på individplan og på organisasjonsnivå via foredrag.

Mia holder foredrag om arbeidsmiljø, samtalemetodikk og teamarbeid. Du får konkrete verktøy for hvordan man kan tilrettelegge for best mulig kommunikasjon, og hun ser på friskfaktorer og mestringsstrategier. Tanker rundt selvtillit, motivasjon og mestring står sentralt i alt Mia formidler.

Mia tilbyr følgende foredrag:

1.Motivasjon, inspirasjon og engasjement.

  • Hvordan inspirere ansatte? Presentasjon av metoder og verktøy til bruk i motivasjonsarbeid.
  • Presentasjon av friskfaktorer i praktisk arbeid, og hvordan de kan påvirke.
  • Motivasjon for endring
  • Hvordan påvirke for å få et bedre arbeidsmiljø.
  • Gruppeprosesser, hvordan påvirker vi hverandre?

2. Helsefremmende lederskap og arbeidsmiljø

  • Hvordan arbeide med friskfaktorer og mestringsstrategier for å få et godt arbeidsmiljø.
  • Hvordan kommuniserer vi med hverandre?
  • Hvordan legge til rette for god kommunikasjon.

3. Samtalemetodikk

Det spiller ingen rolle hvilket ansvarsnivå du har i en bedrift. Alle har behov for å vite hvordan man kan snakke med hverandre for å få det beste ut av den andre.

4. Teamarbeid

Hvordan få meg, mitt og mine til å bli vi, vårt og våre.

5. Har du det godt hjemme, yter du mer på jobb.

Flere og flere bedriftsledere har begynt å innse at når medarbeiderne har det godt hjemme, yter de bedre på jobb. Denne tanken har fått ledere til å hyre inn Mia for å holde foredrag om hva som skjer i hodene på mange barn og unge. For det er ikke til å legge skjul på at barn i tenårene til tider kan være en utfordring for mor og far. Mange bedriftsledere inviterer også partnerne til sine ansatte til Mias foredrag, slik at alle de voksne i hjemmet får informasjonen og dermed står sterkere til å håndtere eventuelle situasjoner som kan oppstå. Du lærer mye om barna dine etter å ha hørt Mia Börjessons foredrag.

Foredraget leveres med humor og er formet slik at tilhørerne garantert vil kjenne seg igjen.