Man må trene for å holde selvfølelsen god, akkurat som man må for å holde kondisjonen oppe. Si jeg er en verdifull person til deg selv hver dag.
Mia Törnblom

I 1997 holdt Mia sitt første foredrag om betydningen av god selvfølelse. Siden den gang har hun skrevet uttalelige bøker og holdt kurs og foredrag for kulturhus, næringsliv og store som små eventer. Hun ble kåret til «Årets motivator» i Norge i 2012 og «Årets talare» i Sverige i 2011.

Mia mener at utvikling skal være morsomt og derfor er hennes kurs og foredrag fylt av humor og mange bevisstgjørende aha-opplevelser. Du kommer helt klart til å kjenne deg igjen! Hun viser på en enkel måte hvordan vårt tankemønster og ubevisste reaksjoner påvirker det vi gjør og det vi oppnår – og hvordan vi kan forandre det.

Selvinnsikt, selvtillit og selvfølelse

For å få et tilfredsstillende og harmonisk privatliv er det først og fremst to ting vi må lære oss. Det første er å finne ut hvem vi er og hva vi vil. For hvis vi ikke vet hva vi vil, er det vanskelig å sette oss et mål. Dette gjelder uansett om vi skal lede oss selv eller om vi skal lede andre. Det andre vi må finne ut er hva vi kan og hva vi ikke kan gjøre. Med andre ord er selvinnsikt, selvtillit og selvfølelse viktige ingredienser i vår personlige utvikling.
Selvfølelse kan trenes opp! Alle begynner vi der vi står akkurat nå, og alle er unike med ulik bagasje og forutsetninger. Den eneste vi kan, og bør, sammenligne oss med, er oss selv. Et av de viktigste spørsmålene vi stiller oss, er hvordan vi har det i vårt arbeidsliv. Men uansett om vi har jobb eller ikke, er det viktig å bli oss bevisst på at vi er verdifulle akkurat som vi er. Du behøver heller ikke være sjef eller leder for å ha nytte av Mia Törnbloms tanker om lederskap. Se heller på det som om du leder deg selv i din personlige utvikling. Et tydelig lederskap innebærer etter hennes mening at vi tar ansvar for både oss selv og dem vi leder.

Med et foredrag med trøkk og masse humor lærer Mia hver enkelt av oss å se oss selv som de verdifulle individer vi er og gir inspirasjon og kunnskap til å få et bedre liv, på arbeid og privat.

Personlig markedsføring

Vi trenger alle å markedsføre oss selv og skape vårt personlige varemerke, uansett om vi er leder eller ansatt. I dag er det viktigere enn noensinne å tørre å ta plass! I de fleste yrker må vi gjøre et solid innsalg for å være attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi kan være så gode som helst, men hvis ingen ser deg får du ingen jobbtilbud eller hva det enn er vi begjærer.
Mias ambisjon er å inspirere deg til å skape den arbeidssituasjonen du vil ha! Ved hjelp av mye humor og konkrete eksempler vil Mia vise deg hvordan du kan overbevise, hvordan gjøre et positivt inntrykk, hvordan ta din plass og alt annet som er viktig for at du skal nå ut med det fantastiske du har å tilby. Mia formidler på en helt unik og særegen måte og dette er relevant for alle!