Morten har alltid en annerledes vinkling på ulike saker som overrasker, underholder og gjør deg klokere. Han er en herlig pedagog og inspirator og griper deg med sin intense stil, fargerike språk, vidd, humor og fysiske krumspring.
Kaare Vigander, styreleder, Øyelegene as

Morten Faldaas er kanskje mest kjent som «Den ensomme rytter» og «Foster» sammen med Otto Jespersen i «O.J på prøve». Men han har også bidratt i Hollywood-produksjoner med navn som John Malkovich og James Caan. På Nationaltheatret har han spilt i det meste, fra Shakespare og Ibsen til Morten Skogmus og” Jonatan” i Kardemomme by.

Som skuespiller og regissør har Morten kvalitetserfaring i å sette seg inn i andre menneskers virkelighet. Dette byr han generøst på når han holder foredrag. Ved å «dykke ned» i temaer kan han for eksempel fortelle Humanetisk forbund hva han mener ligger i begrepet «Vitalitet» eller foredra for Norsk eksportråd om hans tanker rundt lutefiskens opprinnelse. I sistnevnte foredrag ble lutefisken presentert sammen med Ibsen på en måte som bare Morten kan. Morten Faldaas utfordrer satte tankemønstre. Han foredrar med humor, nærhet, kunnskap og innsikt.

Morten kan skreddersy foredrag med ulike tema. Han er spesielt interessert i endring, ledelse og selvinnsikt. Kreativitet og tilstedeværelse.
Hvordan ser din verden ut sett fra en skuespillers ståsted? Hva er kreativitet, og kan det læres? Hvordan prestere under pressede og kaotiske forhold? Svarene på dette kan du få i et foredrag med Morten Faldaas. I tillegg til en introduksjon til prestasjonsteknikk og bevisstgjøring i forbindelse med «kunsten å feile».

EKSEMPLER PÅ FOREDRAG AV MORTEN FALDAAS:

Den norske Lægeforening.
«Møte mellom mennesker i et nysgjerrig perspektiv»
Når en lege diagnostiserer, er det da hensiktsmessig å tenke ‘pasient’ fremfor ‘menneske og helhet?

Telenor
Skjult teater og foredrag
Forventning – skuffelsens ambassadør

Elexia
Salgsforedrag for mellomledere
Hvordan takle avvisning

Kurs for Harald A Møller
«Såkalt kundebehandling – Et columbiegg?»
Hvordan skape fornøyde kunder selv om du hverken har tid til dem eller har det de er ute etter?

Ulstein Engineering (ledergruppe)
«Kaos og kreativitet»
Kaospilot?
Når utfordringene tårner seg opp og forventningene blir enorme kan det oppstå kaos. What to do?

VED SIDEN AV FOREDRAGSOPPDRAG TAR MORTEN OGSÅ REGIOPPDRAG OG OPPLESNING AV TEKSTER ETC.