Den tidligere landslagssjefen i fotball vet mer enn de fleste om hvordan det er å prestere under press.

Som ansvarlig for landslaget i fotball, har Nils Johan Semb trolig hatt flere kritiske øyene rettet mot seg enn noen andre her i landet. Nils Johan Semb kan tilby en rekke foredrag, spesialsydd ut fra bedriftens behov. Foredragene handler om å kunne takle både motgang og medgang, og om å bygge team i medgang og pressituasjoner.

Nils Johan har den høyeste trenerutdannelsen i Norge og er lisensiert UEFA-trener. Han har lang erfaring i kurs- og foredragsvirksomhet både innenfor idretten, privat næringsliv og det offentlige. Gjennom en årrekke har han undervist på høyskoler og videregående skoler. Han er utdannet lektor med hovedfag i idrett og pedagogikk. Semb jobber i dag som prosjektleder for toppspillerutvikling i NFF, er ekspertkommentator i TV2 og underviser også ved Norges Idrettshøgskole.
Han er en etterspurt foredragsholder i næringslivet og offentlig sektor.

Aktuelle foredragstemaer:

  • Ta ut – organisere – utvikle team
  • Roller og rolleutvikling
  • Samhandling i teori og praksis
  • Feedback – coaching – veiledning
  • Bruk av ulik metodikk i utvikling av team
  • Utvikling av prestasjonskultur
  • Mål – målstyring – måloppnåelse
  • Verdibasert ledelse
  • Motivasjon og ledelse av seg selv og andre i motgang