Har lang erfaring med kvalitetssikring, og hans erfaringer er dyrekjøpte.

Odd Sevland har i en årrekke jobbet med de mentale verktøyene som må etableres for å sikre kvalitet i hele organisasjonen. Om alt er viktig, så er ingenting viktig. Organisasjonsledelsen må etterspørre de viktige tingene. Belønne ønsket adferd, være til stede hvor jobben blir gjort, kommunisere riktig med sine medarbeidere. Veien til suksess vil da bli kortere.

Bedrifter som lykkes med en bred sikring av kvaliteten på produktene de leverer blir sjeldent overrasket over vekst. Forutsigbarhet og etterlevelse dyrker kreativitet, som igjen vil kunne skape den gode idé. Disse ideene blir jo ekstremt gode når mange ande også liker dem. Som bedrift vil man bli omtalt som innovative, da blir man ettertraktet, noe vi alle ønsker.

Fra midten av 90-tallet begynte mange bedrifter å investere tungt for å sikre at alt arbeid kunne utføres forskriftsmessig. Hva er så årsaken til at gode prosedyrer, verktøy og kvalitetssikring ikke er nok? Hvorfor så man liten endring på antall feilhandlinger, uønskede hendelser og ulykker. Med disse funn ble den menneskelige faktor et sentralt tema. Odd Sevland ble alvorlig skadet i 1996 og begynte allerede i 1998 å reise rundt med erkjennelsen at det var han selv som var den bakenforliggende årsak. Men han ser også at han var en del av en arbeidskultur som tillot adferd på tross av selskapets retningslinjer. «Vi skubbet hverandre utfor stupet, og jeg datt først», sier Odd. Alle forutsetninger for uhell og skader var til stede. Dette er nærmest beretningen om en varslet ulykke. Odds presentasjon er kommunikasjonsveiledning og ledertrening som bygger på en selvopplevd historie. Han minner også om noe som er lett å glemme: Det er ikke bare den det gjelder som betaler prisen, men også de nærmeste.

Over 50 000 mennesker har opplevd Odd Sevlands foredrag om hvordan egen adferd var grunnen til at han ble alvorlig skadet som instruktør ved en brann og havarivernskole i 1996. Foredraget er en underholdende standup-presentasjon hvor publikum vil kjenne seg igjen i mange av hans funderinger over hvorfor vi gjør det vi gjør. Og så er det dette med den ofte vanskelige øvelsen å tenke først, etterpå kan det som kjent være for sent. Foredraget passer til alle deler av organisasjonen for å fremme forståelsen av en god adferd og kvalitetssikring av produkt, arbeidsplass og ikke minst helse.

Foredraget kan også holdes på engelsk.