Det aller viktigste en leder og en arbeidsplass kan ha, er engasjerte ansatte som utfordres og trives i jobben de utfører.

Som leder streber man etter målet om å skape mer, samtidig som man gjerne vil bruke mindre. Lean Management er filosofien som tar for seg dette; å utvikle mennesker og organisasjoner til sitt fulle potensial – der de er – i de oppgavene de har!

Øystein Bredal-Thorsen har spesialisert seg på å skape varige holdningsendringer i organisasjoner og hos enkeltindivider.

Basert på erfaring fra internasjonal kulturforståelse gjennom utstrakt arbeid med internasjonal forretningsutvikling, og gjennom direkte engasjement og ledelse av omstillings- og prestasjonsforbedringer, har Øystein utvirket flere aktuelle «vekkere» for ledergrupper og hele organisasjoner under begrepet Lean Management.

Øystein holder også enkeltstående foredrag, hvor effektivisering, produktivitet, livsbalanse, trivsel og positive utfordringer står sentralt:

HVORDAN DREPE TIDSTYVER?

Bli kjent med dine tidstyver og lær hvordan arbeidsvaner gjøres mer interessante, mer lønnsomme og produktive!

«F9»

Hvilke praktiske og lønnsomme hemmeligheter ligger i de verktøy vi er avhengig av og benytter daglig? Spar 230 timer pr. ansatt på en årlig basis, med enkle grep.

«THE GOLDEN CIRCLE»

Et foredrag om konkret å spille hverandre gode og bidra til bedre arbeidsmiljø. Øk trivsel, engasjement og involvering fra hver enkelt ansatt.

GJØR DET NÅ!

Ideer om gode arbeidsvaner med fokus på hvordan en kan håndtere forstyrrelser. Hvordan er det hos oss og hvordan skal vi i det daglige og praktiske ha det fremover?

HVORDAN PRIORITERE!

Hastertyranniet – kanskje vår største arbeidsvaneutfordring! Hvordan opplever vi det, og hva kan vi gjøre med det – nå? Hva gjør vi, når og hvordan?

SMART MÅL

Hva er SMART mål? Hvordan bli konkret og målbar på hvilke mål som settes, og hvordan kan og bør disse følges opp?