I sin stilling som toppsjef for Telenor arena selskapene og selvsagt også som privatperson, var Øystein – i likhet med alle andre – avhengig av tillit og det å bli trodd. Da det gjaldt som mest, ble han ikke det. Det var mindre enn 30 sekunders margin, før det å ikke bli trodd kostet han livet.

I foredraget «Tro meg – et foredrag på liv og død» får vi høre Øysteins betraktninger om hvorfor noen blir trodd, mens andre ikke. Spørsmålet er viet betydelig interesse fra forskere globalt, som representerer de aller fremste universitetene verden har å by på.

Foredraget bygger på tilgjengelig forskning og er krydret med eksempler fra en historie som nesten er for god til å være sann.

Et foredrag med Øystein Flenning gir deg:

  • Innsikt i de mekanismene som skaper tillit
  • Verktøy å ha med seg for å bli trodd
  • Sammenhengen mellom det å bli likt og det å bli trodd

Sommeren 2014 ringte Øystein Flenning nødnummeret, da han mente seg truet på livet. Operatøren festet ikke lit til dette. Da politiet til slutt kom, etter at flere hadde ringt 112, var Øystein hårsbredden fra å være død. Dette ble starten på en lang reise, som fortsatt pågår. En snart 9 år lang kamp, for det å bli trodd.

Hva er en organisasjon uten tillitt? Tillitt er avgjørende for å bygge sterke relasjoner og fremme et positivt arbeidsmiljø. Når ansatte har tillit til hverandre og ledelsen, skapes det et klima av åpenhet og samarbeid. Dette fører igjen til bedre kommunikasjon, økt produktivitet og mer effektiv problemløsning. Tillit bidrar også til å redusere konflikter og skaper en trygg og støttende atmosfære, der ansatte føler seg verdsatt og respektert. Hør Flennings utrolige historie, og få viktige verktøy for å bedre tillit innad i din organisasjon.

Til tross for den alvorlige tittelen til foredraget «Tro meg – et foredrag på liv og død», og ikke minst historien som ligger bak, så er dette en lattervekkende og kunnskapsbasert leksjon om et utrolig viktig tema.

Øystein Flenning foredrag holdes på norsk og engelsk.